tr
TYT-AYT

YKS NEDİR?

YKS, ülkemizde ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan ve her sene tekrarlanan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemine verilen isimdir.

YKS Açılımı Nedir?
YKS’nin açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır ve 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk uygulanış tarihi 30 Haziran – 1 Temmuz 2018’dir. YGS ve LYS’nin kaldırılması, yerlerine YKS’nin getirilmesi ile ilgili karar 12 Ekim 2017 tarihinde açıklanmıştır. Bu tarihten önce YKS yerine Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav yapılmaktadır. Adaylar mart ayında YGS’ye haziran ayında ise LYS’ye girmekteydi.

YKS Oturumları Nelerdir?
YKS, toplamda 3 oturumdan oluşmaktadır. YKS oturumları aşağıda listelenmiştir.

TYT (Temel Yeterlilik Testi)
AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
YDT (Yabancı Dil Testi)

 1. AYT
  AYT, açılımı Alan Yeterlilik Testleri olan ve 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan YKS’nin ikinci oturumudur. Lise son sınıf öğrencileri ya da lise mezunu olan kişiler 4 yıllık bir üniversiteye gitmeye hak kazanabilmek için AYT’ye girmelidir. Alan Yeterlilik Testi’ne sadece TYT barajını geçmiş olan öğrenciler girebilmektedir. AYT’de adayların karşısına Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular çıkmaktadır. Sınava girecek olan adaylar hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri çözmelidir. Puan türlerinin tamamının hesaplanmasını isteyen adaylar ise bütün soruları çözmelidir. Alan Yeterlilik Testleri’nde adayların karşısına 40 matematik, 40 Türkçe, 40 fen bilimleri ve 40 sosyal bilimler sorusu çıkmaktadır. Toplam soru sayısı 160’dır.

4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü AYT’de baraj puan 180’dir. AYT puanının hesaplanabilmesi için adaylar ilgili testlerin en azından birinden 0,5 ham puan almış olmalıdır. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere toplamda 3 farklı puan türü bulunan AYT, öğrencilerin kendi alanlarında sahip oldukları başarıları ölçmektedir. AYT puanının üniversite sınav sonucuna etkisi ise %60’dır.

AYT ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan almak gerektiği aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır.

Sayısal puan türünün tablosu aşağıda verilmiştir.

Puan TürüTYTAYT
Türkçe TestiTemel Matematik TestiMatematik TestiFen Bilimleri Testi
SAYİki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.İki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.

Eşit ağırlık puan türünün tablosu aşağıda verilmiştir.

Puan TürüTYTAYT
Türkçe TestiTemel Matematik TestiMatematik TestiTürk Dili veEdebiyatı-SosyalBilimler-1 Testi
EAİki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.İki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.

Sözel puan türünün tablosu aşağıda verilmiştir.

Puan TürüTYTAYT
Türkçe TestiTemel Matematik TestiTürk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 TestiSosyal Bilimler-2Testi
SÖZİki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.İki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.
 1. TYT
  TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testidir ve 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilk oturumudur. TYT’ye giren adaylar, AYT veya YDT’ye girmeden de üniversiteye gidebilmektedir. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girebilmek için adayların TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir. 150 ve üzerinde puan alan tüm adaylar 2 yıllık bölümlere yerleşebilmektedir.

Üniversiteye girmeye hak kazanabilmek için girilmesi zorunlu olan TYT, mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmek üzerine kurulu bir sınavdır. TYT’den 200 ve üzeri puan alan adaylar sınav sonuçlarını 2 yıl kullanabilmekte, isterlerse bir sonraki sene TYT’ye girmeden AYT ve YDT’ye girebilmektedir. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin bulunduğu Temel Yeterlilik Testi, toplamda 120 sorudan oluşmaktadır. Sınavda adaylara verilen süre ise 135 dakikadır.

TYT baraj puanı 150’dir. TYT barajını geçememiş olan adaylar, AYT veya YDT’ye girebilmektedir fakat SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmamaktadır. TYT puanının hesaplanabilmesi için gerekli olan net sayısı ise Türkçe veya Matematik testlerinin herhangi birisinden 0.5 nettir.

TYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Türkçe ve matematik TYT’de başarıyı belirleyen en önemli derslerdir. Üniversite sınav sonucunun %40’ına etki eden TYT, 40 matematik, 40 Türkçe, 20 fen bilimleri ve 20 sosyal bilimler sorusundan oluşmaktadır. Bu derslerin yüzde bakımından ders ağırlıkları ise şöyledir: Türkçe %33, Matematik %33, Sosyal Bilimler %17, Fen Bilimleri %17.

TYT’deki testler ve kapsamları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

TYT’deki Testler ve Kapsamları

Testlerin KapsamıSoru Sayısı
Türk dilini doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.40
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Tarih ve Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 20 
Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapabilme, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapabilme, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.40
Fizik, Biyoloji ve Kimya alanlarından temel ve ilkeleri kullanabilme becerilerini ölçmek üzerine sorulan sorulardan oluşmaktadır. 20
 1. YDT
  YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testi’dir ve 2018 yılından bugüne kadar uygulanmakta olan YKS’nin 3. oturumudur. Dil puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adayların girmesi gereken sınavdır. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri seçilerek girilen YDT’de alınacak olan puanla sadece 4 yıllık dil bölümlerine girilebilmektedir. 2 yıllık dil bölümü bulunmamaktadır.

YDT’de adaylara toplam 80 soru sorulmaktadır ve sınav süresi 120 dakikadır. YDT’nin YKS puanına etkisi %60’dır. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda adaylar için belirlenen baraj puan 180’dir. Yabancı Dil Testi’nin hesaplanabilmesi için 80 sorudan en az 0,5 net yapılmalıdır.

  18.01.2023
  232
  Whatsapp
  Bursa Maya Kurs
  Bursa Maya Kurs
  Merhaba!
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?
  1